Laikas atšaldo ir naikina mažą meilę, bet didina ir stiprina didelę, panašiai kaip vėjas gesina žvakę, bet įpučia gaisro liepsną.