Tas, kuris pats savimi pasikliauja, karalystę įgis.