Kiekvienas privalo iškęsti savo veiksmų rezultatus.