Tas ne rašytojas, kuris nesuteikė žmogui nors trupučio akylumo.