Aš mėginau eiti iki kalbos pakraščio, kur nebėra žodžių, tiktai krebždesiai, lemenimas, inkštimas. Rašymas leido man priartėti prie tikrovės, esančios už kalbos ribų...