Poetas privalo pralenkti savo epochą, kad susilygintų su ainiais.