Knygas reikia skaityti neskubant ir stropiai, kaip jos buvo rašomos.