Jis nežinojo, ko nori. O paskui suprato. Jis nori apsikirpti.