Siekdamas nubausti už panieką autoritetams, likimas mane patį pavertė autoritetu.