Išdavimas – vaisius, kuriam geriausia kaboti ant vienos iš laisvės medžio šakų.