Laimingas tas, kuris džiaugsmingai dirba ir džiaugiasi darbais, kuriuos padarė.