Laikas tarsi smiltys teka pro mūsų pirštus ir niekuomet nebegrįžta. Tie, kurie laiką naudoja išmintingai, apdovanojami turtingu, produktyviu ir laimingu gyvenimu.