Kol vertinsit save, nevertinsit savo laiko. Kol vertinsit savo laiką, jūs daugiau nieko kito ir nedarysit.