Sąžinės atbukimą rodo nesugebėjimas piktintis veiksmais, darančiais žmonijai žalą.