Daugelis žmonių mano, kad, pripažinus savo klaidą, nebūtina nuo jos atprasti.