Taktas yra tylus susitarimas nematyti kits kito klaidų ir netaisyti jų. Vadinasi, niekingas kompromisas.