Taip ir siela – spindulys, lašelis amžinybės tyroje versmėj pradėjus kelią kūno žydinčioj gėlėj sužibus žiedlapiais neprisidengusi meiliais, mena savo buvusią didybę, skleidžia šviesą slypinčia giliai, o jos mintys, paprastos ir lengvos mažame Danguj atspindi didį Dangų.