Karas – taika. Laisvė – vergystė. Nežinojimas – jėga.