Tas, kuris žino, kada kovoti, o kada ne, bus nugalėtojas.