Stripios valstybės trokšta užgrobti svetimas žemes, o silpnos tik ginasi.