Dezertyrus reikėtų sušaudyti dėl jų bailumo ir tuo pačiu apdovanoti (dėl jų protingumo).