Bet kuri sąjunga sukurta ne karo pagrindais yra bevertė.