Žmonės, kurie neapkenčia tiesos, nepakenčia ir žmonių, drįstančių ją sakyti.