Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti.