Pats šiurkščiausias melas dažnai išsakomas tylėjimu.