Daugelis gėdingai besielgiančių sako puikiausias kalbas.