Žavėtis – tai prielankiai pripažinti kitų žmonių panašumą į mus.