Tausokite savo vaikų ašaras, kad jie galėtų jas išlieti ant jūsų kapo.