Visokeriopas žmonijos progresas prasideda naujais klausimais.