Teigti, kad esi stiprus, taip pat nepridera, kaip ir sakyti, kad esi dama. Žmonės turi tai pamatyti patys.

Rekomenduojame