Tas pats kelias veda tiek į kalną, tiek nuo kalno.