Senas žmogus viskuo tiki, vidutinio amžiaus žmogus viskuo nepasitiki, jaunas - viską žino.