Nesistenk visko žinoti, kad netaptum visų dalykų neišmanėliu.