Lai šitas briedis girion bėga, anas lai krinta nuo žaizdos; Kol vienas budi, kitas miega,- taip buvo visados.