Jeigu laikysies išvažinėtų vėžių, nebūsi nublokštas į šalį.