Nepasikeis tas, kuris keturiasdešimties sulaukė, o ydų neatsikratė.