Tėvai sunkiausiai atleidžia savo vaikams ydas, kurias patys jiems įdiegė.