Skaitymas duoda žmogui žinių, pokalbis moko sumanumo, o įprotis užsirašinėti - tikslumo.