Nėra nieko labiau įžeidžiamo už įpintą į įžeidimą ironiją.