Menkos neatitaisomos klaidos netrukus gali virsti didelėmis ydomis.