Cinikas visu žmonių poelgius skirsto į dvi kategorijas: atviras niekšybes ir slaptąsias.