Jis pasitraukė iš šio keisto pasaulio truputį anksčiau nei aš. Tai nieko nereiškia. Mums tikintiems fizikams, skirtumas tarp praeities, dabarties ir ateities yra tik stipriai įsišaknijusi iliuzija. (Michele Besso šeimai, 1955 m.)