Kiaulės srutomis džiaugiasi labiau negu švariu vandeniu.