Visi kartoja, kad sugrioviau jų gyvenimą, bet niekam lyg ir nerūpėjo, kai mano gyvenimas buvo griaunamas.