Tikroji gyvenimo pilnatvė – ne pasitenkinimo ramybė, o tikslų siekimo procesas, jo įtvirtinimo akimirka.