Tiems, kurie nori gyventi, leiskit kovoti, tie, kurie nenori kovoti, šiame pasaulyje, pilname nesibaigiančių kovų, neverti gyventi.