Senatvėje nieko nereikia saugotis taip kaip tinginystės ir dykinėjimo.