Niekas taip nepalengvina gyvenimo, kaip į vieną tikslą nukreipta veikla.