Mūsų gyvenimai visiškai pasikeičia, kai atrandame tai, kas yra mums svarbu. Saugodami tą vaizdą savo atmintyje kas dieną elgiamės taip, kad būtume Tuo ir žinotume Tai, kas mums yra svarbiausia.