Kiekvienas gyvenimas – tai pastangos ir kova už teisę būti pačiu savimi.